De bijbel lezen: waarom en hoe?

Veel mensen vinden de Bijbel maar een saai boek. Ze vragen zich af: ‘Wat moet ik ermee? Waarom zou ik het lezen?’ Sommige zeggen: ‘Ik wil dit boek met al die regels en voorschriften niet, het beperkt mij teveel in mijn vrijheid’. Anderen vinden het een boek dat moeilijk te begrijpen is, dus beginnen ze er maar niet aan. Voor weer anderen heeft het geen enkele waarde, omdat het ‘zomaar’ een boek is, zoals zo vele andere boeken. Voor christenen is de Bijbel juist het meest waardevolle wat deze wereld te bieden heeft. Zij begrijpen dat de Bijbel niet ‘zomaar’ een boek is. Wát is de Bijbel dan volgens hen? Waarom is het belangrijk dat mensen het lezen? En, op welke manier zouden we dit kunnen doen?

Volgens het christendom is de Bijbel een openbaring van God. Hij heeft ons wat te vertellen en communiceert op deze manier met ons. God heeft het beste met ons voor en daarom heeft Hij ons richtlijnen gegeven via de Bijbel, om een goed mens te zijn en hierdoor volop van het leven te kunnen genieten. Een voorbeeld hiervan zijn de tien geboden, zoals o.a.: ‘Gij zult niet stelen’, ‘Gij zult niet doodslaan’, ‘Eert uw vader en uw moeder.’ God heeft de tien geboden met een duidelijk doel gegeven: een harmonisch samenleven tussen God en de mens en mensen onderling. Hij dringt het ons niet op, maar biedt het juist aan om van de aarde een betere wereld te maken.

Het belangrijkste doel om de Bijbel te lezen is, dat je de Liefde van God leert kennen.

De Bijbel is een boek dat je niet één keer leest en het daarna terugzet in de kast om er vervolgens niet meer naar om te kijken. Het zet je juist in beweging om kennis en daarmee de liefde van

God, om te zetten in de praktijk. We weten allemaal, zoals in de tien geboden, dat stelen niet goed is. Als je dat weet en je het toch doet, dan loop je Zijn doel voorbij.

God leeft door de Bijbel heen en zal ieder, die het leest, antwoord geven. Hij zal dat op een geheel eigen wijze doen. De teksten in de Bijbel komen voor veel mensen over als een soort ‘codetaal’. Hoe kom je erachter wat God van je vraagt? Je zou een gedeelte uit de Bijbel kunnen lezen. Stel jezelf daarna de volgende vragen:

Wat staat er? (Gebruik bijvoorbeeld vertalingen)

Wat betekent het? (Lees boeken waarin het wordt uitgelegd)

Wat betekent het voor mij? (Wat speelt er in jouw leven en is er een verband met de tekst?)

Wat vraagt God aan mij om te doen? (Stel je open voor God, mediteer / bidt)

Als je kunt geloven dat de Bijbel niet ‘zomaar’ een boek, is, dan kan het voor jou ineens een uniek en krachtig boek worden! God heeft je wat te zeggen! Nieuwsgierig geworden? Onderzoek wat dat voor jou is! *Volgende week het thema: Hoe leidt God ons?

Schrijvende groeten,
Ellen Sloot

Bidden: waarom en hoe?

Veel mensen, of ze nu geloven of niet, beginnen pas écht met bidden als de nood hoog is. Ze zitten bijv. in een huwelijkscrisis, zijn ernstig ziek of hebben te maken met financiële problemen. Anderen zien een gebed als een ritueel. Iets wat ze bijvoorbeeld moeten doen, omdat ze anders bang zijn dat er iets gebeurt als ze het niet doen. Voor de ‘nood’ bidders is het een tijdelijke hulplijn. Voor de ‘rituele’ bidders is het meer een opgelegde activiteit. Voor christenen is bidden veel méér dan dat. Waar gaat het volgens het christendom nu écht om als we bidden? En, hoe kunnen we dit dan doen?

Natuurlijk mag je bidden in noodsituaties en zou je het als een ritueel kunnen gebruiken, maar het gaat veel dieper dan dat. Bidden is communiceren met God, met als belangrijkste doel, de relatie met Hem te verdiepen en te verstevigen. Stel je voor, dat je een vriend hebt en dat je met jouw probleem bij hem komt. Zodra hij het heeft opgelost, laat je niks meer van je horen. Of, dat je met iemand iedere week op een vaste dag en tijdstip afspreekt om samen iets te gaan doen, of je er nu zin in hebt of niet. Dat zou een verplichting worden. Dat is allemaal niet wat God verlangt.

Het gaat niet om een kortstondige of een oppervlakkige relatie, maar om een levenslange en intieme relatie tussen God en jou.

Veel christenen ervaren, als zij God om iets vragen, dat hun gebed wordt verhoord. Hierdoor verdiept het vertrouwen in Hem. Ze worden beloond en ervaren kracht en troost, een gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Dat is Gods liefde ervaren. Het gebed verandert niet alleen de mens, maar het brengt ook verandering in situaties.

Ieders relatie met God is persoonlijk en uniek, dus ook de manier waarop je bidt. Je hoeft écht niet met perfecte zinnen te komen of braaf een tekst uit je hoofd te leren. God wil dat je oprecht aan Hem verteld wat je op je hart hebt, net zoals een vader dat van zijn eigen kind verlangt. Communiceer met Hem, gewoon zoals je bent. Komt het er stamelend uit, laat dat er dan zijn! Ben je boos of verdrietig, uit dat! Of misschien ben je juist heel erg blij en wil je Hem bedanken, doe dat!

Je kunt alles bij Hem neerleggen.

Als je contact wilt maken met God en het moeilijk vindt om te bidden (vooral als je net begint), dan zou je kunnen beginnen met: God waar bent U? Meerdere malen heeft Jezus ons aangemoedigd om iets aan God te vragen. Hij zei: ‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan’.

Houd het gebed eenvoudig, wees eerlijk en houd het gaande. Geef het een kans en probeer het. Misschien kan jouw relatie met God hierdoor groeien! * Volgende week het thema: De Bijbel.

Schrijvende groeten,
Ellen Sloot

Waarom stierf Jezus?

Jezus werd aan het einde van zijn leven veroordeelt tot de doodstraf. Hij moest vreselijke dingen doorstaan. Hij moest zijn eigen kruis dragen en Hij werd geslagen en gestompt en er werden ruwe spijkers door zijn polsen en voeten geslagen…! Waarom moest Jezus deze lijdensweg ondergaan en waarom moest Hij sterven? Om deze vragen te kunnen beantwoorden vanuit het Christendom, gaan we terug naar het begin, zoals het in de Bijbel staat beschreven.

God had een volmaakt paradijs gemaakt. Daar was alles puur, zuiver en liefdevol.

De eerste twee mensen die door God waren geschapen, Adam en Eva, kregen van Hem de ruimte en de vrijheid om eigen keuzes te maken. God zei welke keuze goed voor hen was, zodat ze in het paradijs konden blijven. Ze luisterden niet en kwamen in de verleiding om een andere weg te kiezen, een weg die niet parallel met God liep. Toen ze dit deden hadden ze een zonde begaan, want door die zonde waren ze hun doel misgelopen, namelijk, een gelukkig en eeuwig leven leiden samen met God. Alle mensen die daarna kwamen zijn hen daarin gevolgd, omdat ze de zonde met zich mee droegen. Zo ontstond er een breuk tussen God en de mens.

In de eeuwen daaropvolgend hebben de mensen van alles geprobeerd om de breuk tussen God en de mens te herstellen. Ze deden o.a. goede werken en gingen naar de kerk, maar ze bleven het leven leiden zoals ze zelf wilden. Dit had tot gevolg dat er veel ellende op de wereld kwam. De wereld was niet langer meer het paradijs zoals God het bedoeld had. Het hart van de mens was niet meer puur, zuiver en liefdevol. Het werd verontreinigd door o.a. slechte gedachten en slecht gedrag. Gevoelens van haat en verachting naar zichzelf en anderen ontstond.

God kwam uiteindelijk zelf naar de aarde in de persoon Jezus, Zijn enige Zoon, om de wereld te redden.

Jezus heeft onze plaats ingenomen. Hij heeft al ons lijden op zich genomen.
Hij heeft de straf voor onze zonden gedragen. Dit kon Hij alleen doen door voor ons te sterven. Hij heeft de kruisiging ondergaan voor de gehele mensheid. Dát was de enige weg om onze zonden te kunnen vergeven. Hij heeft als het ware ons ‘verlost’ door de ‘losprijs’ te betalen. Volgens het Christendom kan de relatie met God alleen worden hersteld als je Jezus Christus aanvaardt als de Verlosser in jouw leven. Dat Hij gestorven is voor jou. Als je Hem om vergeving vraagt kun je Hem in je leven laten komen om jouw leven te laten leiden en te regeren.

Ieder mens kan de keuze maken om óók die weg te gaan of niet, ook díe waarheid te geloven of niet, dát leven te zoeken of niet. Je zou een stap kunnen zetten om de keuze te maken om het voor jezelf te gaan verkennen. * Volgende week het thema: Hoe kun je geloven?

Schrijvende groeten,
Ellen Sloot

Wie is Jezus?

Hij stond in de geschiedenis bekend als een grootse persoonlijkheid en zette de wereld op zijn kop. Dit deed hij door o.a. wonderen te verrichten, door vriend te worden met zondaren en door ruzie te maken met leiders. In die tijd had hij veel teweeg gebracht onder de mensen. Nu, in deze tijd, speelt hij nog steeds een grote rol in vele religies. Wie is Jezus en wat bracht deze man ertoe om dit soort dingen te doen? En, was hij wel volledig mens?

Als je iemand zou vragen waar diegene aan moet denken bij de persoon Jezus, dan zijn het vaak woorden zoals: liefde, geborgenheid, vergeving. Mensen hunkeren naar die liefde. Ze willen zich geborgen voelen en velen verlangen diep van binnen naar een zinvol leven. Jezus kan gezien worden als een inspirerend voorbeeld hoe we met elkaar om horen te gaan om er een betere wereld van te maken.

Als je een beter mens wilt worden, kijk naar Jezus en doe wat hij deed.

Hij zei niet voor niets: ‘Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen’. Of: ‘Heb je vijanden lief’. Stel dat Hij méér is dan alleen maar een inspirerend voorbeeld? Wat zou Jezus dan nog meer voor de mensheid kunnen betekenen?

Christenen geloven dat Jezus de Zoon van God is, God in menselijke gedaante. Ik snap dat dit voor veel mensen niet te begrijpen valt. Velen zullen in de tijd van Jezus gedacht hebben dat hij gek was. In deze tijd zouden wij zelfs denken dat hij in een psychiatrische instelling thuishoorde. Of dat hij een oplichter was, met als doel de boel te bedriegen. Een derde verklaring zou kunnen zijn dat Hij werkelijk de Heer is. Hoe kunnen wij in deze tijd aannemen en geloven dat Jezus werkelijk als God op aarde kwam?

Wetenschappelijk is bewezen dat Jezus heeft bestaan, maar met die kennis weet je nog niet wie hij was en waarom hij zich zo gedroeg. Door het te gaan ervaren met de kennis in het hart, zul je het, denk ik, pas echt kunnen ontdekken. Het lied van Martin Brand: ‘Jezus nooit gezien’, geeft dit goed weer. Dit lees je in de volgende zinnen van de liedtekst:

‘En je zal het nooit begrijpen als je aan de zijlijn staat.
Maar als je eerlijk zoekt naar Jezus, als je bidt en vraagt om Jezus.
Als je knielt en bidt tot Jezus, weet ik dat er iets veranderen gaat’.

(Klik op de titel om het lied te beluisteren en te bekijken)

Als je probeert de oordelen die je hebt over God los te laten en je over te geven aan het onbekende, dan pas kun je ervaren wat er gebeurt. Je zou kunnen bidden met de woorden: ‘Help me’. Het meest eenvoudige gebed om mee te beginnen. Jezus zou dan zomaar voor jou méér dan een inspirerend voorbeeld kunnen worden. Dat mag ieder voor zichzelf gaan ontdekken. * Volgende week het thema: Waarom stierf Jezus?

Schrijvende groeten,
Ellen Sloot