Hoe kun je geloven?

In iets geloven wat je met het blote oog niet kunt zien, maakt het voor veel mensen ongeloofwaardig. De mens is geneigd om alles te willen doorgronden en gelooft pas iets als het te verklaren valt. Er wordt niet voor niets gezegd: eerst zien, dan geloven. Maar wat, als er niet voor alles een zichtbaar bewijs is? Kun je in iets geloven zonder het met je verstand te begrijpen? En, hoe doe je dat dan? Er is iets in het leven waarvan wij allemaal zeker weten dat het bestaat. Het vreemde is dat het nou nét iets is wat je niet kunt verklaren of bewijzen. Je kunt het niet onder een vergrootglas bekijken, je kunt het niet berekenen en het is zelfs niet eens vast te pakken. Ondanks dat, is het voor iedereen, gelovige en ongelovige mensen, héél erg belangrijk. Het gaat namelijk om….. LIEFDE. Niet zichtbaar en toch twijfelt niemand aan het bestaan en de betekenis van Liefde. Het is een andere vorm van zeker weten, niet met het hoofd, maar met het hart!

Zo is het ook met het geloof. God is niet zichtbaar en toch geloven, o.a. christenen, dat Hij bestaat. Je zou dus kunnen zeggen: als we geloven in Liefde, waarom dan óók niet in God? Sterker nog, je zou zelfs kunnen zeggen: God ís Liefde!

Het belangrijkste is niet perse dát we in God geloven, maar dat we Hem liefhebben, omdat Hij ons lief heeft.

Hij heeft ons gemaakt naar zijn evenbeeld. Hij heeft Liefde in ons hart geplaatst, Zíjn Liefde!

God liefhebben is niet eenvoudig en daarom kwam hij in de persoon Jezus naar ons toe. Hij was op deze manier heel erg dichtbij de mens. Door zelf mens geweest te zijn weet Hij hoe het is om te lijden, maar ook om intense vreugde te ervaren. Hierdoor werd Hij van dichtbij gevoeld en Zijn Liefde voor ons bevestigd. Als je dit kunt weten met je hart, dan kun je Hem als een Vader zien die het beste met je voorheeft en je onvoorwaardelijk liefheeft.

Dit onderdeel uit de ultieme liefdesbrief van God geeft het duidelijk aan:

Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen.

Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde.

Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde.

Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent.

Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven.

Mijn vraag is, wil je Mijn kind zijn?

Ik wacht op je…

 Je Vader,

Almachtig God.

Het enigste wat God van ons vraagt is: heb mij lief, zoals ik jou lief heb. Jouw liefdesverklaring aan Hem zou weleens de start kunnen zijn van een nieuw leven! *Volgende week het thema: Bidden, waarom en hoe?

Schrijvende (en liefdevolle) groeten,
Ellen Sloot

Comments are closed.