Waarom stierf Jezus?

Jezus werd aan het einde van zijn leven veroordeelt tot de doodstraf. Hij moest vreselijke dingen doorstaan. Hij moest zijn eigen kruis dragen en Hij werd geslagen en gestompt en er werden ruwe spijkers door zijn polsen en voeten geslagen…! Waarom moest Jezus deze lijdensweg ondergaan en waarom moest Hij sterven? Om deze vragen te kunnen beantwoorden vanuit het Christendom, gaan we terug naar het begin, zoals het in de Bijbel staat beschreven.

God had een volmaakt paradijs gemaakt. Daar was alles puur, zuiver en liefdevol.

De eerste twee mensen die door God waren geschapen, Adam en Eva, kregen van Hem de ruimte en de vrijheid om eigen keuzes te maken. God zei welke keuze goed voor hen was, zodat ze in het paradijs konden blijven. Ze luisterden niet en kwamen in de verleiding om een andere weg te kiezen, een weg die niet parallel met God liep. Toen ze dit deden hadden ze een zonde begaan, want door die zonde waren ze hun doel misgelopen, namelijk, een gelukkig en eeuwig leven leiden samen met God. Alle mensen die daarna kwamen zijn hen daarin gevolgd, omdat ze de zonde met zich mee droegen. Zo ontstond er een breuk tussen God en de mens.

In de eeuwen daaropvolgend hebben de mensen van alles geprobeerd om de breuk tussen God en de mens te herstellen. Ze deden o.a. goede werken en gingen naar de kerk, maar ze bleven het leven leiden zoals ze zelf wilden. Dit had tot gevolg dat er veel ellende op de wereld kwam. De wereld was niet langer meer het paradijs zoals God het bedoeld had. Het hart van de mens was niet meer puur, zuiver en liefdevol. Het werd verontreinigd door o.a. slechte gedachten en slecht gedrag. Gevoelens van haat en verachting naar zichzelf en anderen ontstond.

God kwam uiteindelijk zelf naar de aarde in de persoon Jezus, Zijn enige Zoon, om de wereld te redden.

Jezus heeft onze plaats ingenomen. Hij heeft al ons lijden op zich genomen.
Hij heeft de straf voor onze zonden gedragen. Dit kon Hij alleen doen door voor ons te sterven. Hij heeft de kruisiging ondergaan voor de gehele mensheid. Dát was de enige weg om onze zonden te kunnen vergeven. Hij heeft als het ware ons ‘verlost’ door de ‘losprijs’ te betalen. Volgens het Christendom kan de relatie met God alleen worden hersteld als je Jezus Christus aanvaardt als de Verlosser in jouw leven. Dat Hij gestorven is voor jou. Als je Hem om vergeving vraagt kun je Hem in je leven laten komen om jouw leven te laten leiden en te regeren.

Ieder mens kan de keuze maken om óók die weg te gaan of niet, ook díe waarheid te geloven of niet, dát leven te zoeken of niet. Je zou een stap kunnen zetten om de keuze te maken om het voor jezelf te gaan verkennen. * Volgende week het thema: Hoe kun je geloven?

Schrijvende groeten,
Ellen Sloot

Comments are closed.