Wie is Jezus?

Hij stond in de geschiedenis bekend als een grootse persoonlijkheid en zette de wereld op zijn kop. Dit deed hij door o.a. wonderen te verrichten, door vriend te worden met zondaren en door ruzie te maken met leiders. In die tijd had hij veel teweeg gebracht onder de mensen. Nu, in deze tijd, speelt hij nog steeds een grote rol in vele religies. Wie is Jezus en wat bracht deze man ertoe om dit soort dingen te doen? En, was hij wel volledig mens?

Als je iemand zou vragen waar diegene aan moet denken bij de persoon Jezus, dan zijn het vaak woorden zoals: liefde, geborgenheid, vergeving. Mensen hunkeren naar die liefde. Ze willen zich geborgen voelen en velen verlangen diep van binnen naar een zinvol leven. Jezus kan gezien worden als een inspirerend voorbeeld hoe we met elkaar om horen te gaan om er een betere wereld van te maken.

Als je een beter mens wilt worden, kijk naar Jezus en doe wat hij deed.

Hij zei niet voor niets: ‘Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen’. Of: ‘Heb je vijanden lief’. Stel dat Hij méér is dan alleen maar een inspirerend voorbeeld? Wat zou Jezus dan nog meer voor de mensheid kunnen betekenen?

Christenen geloven dat Jezus de Zoon van God is, God in menselijke gedaante. Ik snap dat dit voor veel mensen niet te begrijpen valt. Velen zullen in de tijd van Jezus gedacht hebben dat hij gek was. In deze tijd zouden wij zelfs denken dat hij in een psychiatrische instelling thuishoorde. Of dat hij een oplichter was, met als doel de boel te bedriegen. Een derde verklaring zou kunnen zijn dat Hij werkelijk de Heer is. Hoe kunnen wij in deze tijd aannemen en geloven dat Jezus werkelijk als God op aarde kwam?

Wetenschappelijk is bewezen dat Jezus heeft bestaan, maar met die kennis weet je nog niet wie hij was en waarom hij zich zo gedroeg. Door het te gaan ervaren met de kennis in het hart, zul je het, denk ik, pas echt kunnen ontdekken. Het lied van Martin Brand: ‘Jezus nooit gezien’, geeft dit goed weer. Dit lees je in de volgende zinnen van de liedtekst:

‘En je zal het nooit begrijpen als je aan de zijlijn staat.
Maar als je eerlijk zoekt naar Jezus, als je bidt en vraagt om Jezus.
Als je knielt en bidt tot Jezus, weet ik dat er iets veranderen gaat’.

(Klik op de titel om het lied te beluisteren en te bekijken)

Als je probeert de oordelen die je hebt over God los te laten en je over te geven aan het onbekende, dan pas kun je ervaren wat er gebeurt. Je zou kunnen bidden met de woorden: ‘Help me’. Het meest eenvoudige gebed om mee te beginnen. Jezus zou dan zomaar voor jou méér dan een inspirerend voorbeeld kunnen worden. Dat mag ieder voor zichzelf gaan ontdekken. * Volgende week het thema: Waarom stierf Jezus?

Schrijvende groeten,
Ellen Sloot

Comments are closed.