Meteen naar de inhoud

Bidden, waarom en hoe?

In ons dagelijks bestaan communiceren wij met vele organisaties en personen. Als we iets met de overheid moeten bespreken, bijvoorbeeld een ambtenaar, nemen we een afstandelijke en formele houding aan. We wisselen de hoogstnodige informatie uit zonder te streven naar een persoonlijk contact. Als we communiceren met collega’s delen we ook voornamelijk werkinhoudelijke informatie, hoewel er al meer ruimte is voor persoonlijke gesprekken. Onze gesprekken met vrienden en familie wordt qua inhoud en betrokkenheid al veel persoonlijker. Met onze partner en kinderen kunnen we nog veel meer van onszelf delen, ook onze kwetsbaarheid.

Onze gesprekken met vrienden en familie wordt qua inhoud en betrokkenheid al veel persoonlijker

Wat is bidden? Bidden is de ontmoeting, het gesprek zoeken en voeren met de Schepper van de Hemel en de Aarde, de Schepper die jou als persoon ziet en je graag ontmoet. Deze grote, almachtige God is namelijk niet een godheid die afstand van je neemt, maar juist jou beter kent dan wie dan ook, graag wil horen wat je bezig houdt, graag ontvangt wat je aan Hem wilt geven of vragen en je oneindig lief heeft.

Deze grote, almachtige God is namelijk niet een godheid die afstand van je neemt

Bidden is meer dan communiceren met de Here God, het is gelijk aan zijn in Zijn aanwezigheid. Mogen verblijven aan de drempel van Zijn tent, zoals de Psalmen beschrijven. Dicht bij de almachtige God zijn, als een geliefd kind. Dat wetende, mag je hem ieder moment van de dag zoeken en ontmoeten. Er zijn mooie tradities om Hem te danken voor ontvangen eten voordat de maaltijd begint, maar als dat de enige momenten zijn dat je tot Hem spreekt, mis je de kans op mooie ontmoetingen, op vredige momenten in Zijn tent.

het is gelijk aan zijn in Zijn aanwezigheid. Mogen verblijven aan de drempel van Zijn tent

Jezus heeft ons het bekende gebed “Het onze Vader” geleerd. Dat gebed begint al met een uiting van directe verbondenheid, vertrouwdheid. Tegelijkertijd moeten wij deze vertrouwde God eren (Uw naam worden geheiligd) om Zijn grote Naam en daden. We mogen uitspreken dat we verlangen naar een leven in Zijn aanwezigheid, hier en nu op deze aarde, straks op de vernieuwde aarde. We mogen Hem laten weten wat we nodig hebben (‘geef ons heden ons dagelijks brood’). God weet het al voordat wij het uitspreken, maar Hij wil het ons horen zeggen, omdat dat onze afhankelijkheid van Hem uitdrukt.

We mogen uitspreken dat we verlangen naar een leven in zijn aanwezigheid

Daarnaast spreken wij in dit gebed uit dat we vergeving van God nodig hebben. Vergeving die de relatie met Hem herstelt als die beschadigd is door gemaakte misstappen. Tegelijkertijd mogen wij anderen vergeven om onze relatie met hen te herstellen als die beschadigd is geraakt. Als we uitspreken dat God ons niet in verzoeking moet leiden, wil dat niet zeggen dat Hij ons geloof uittest, als een soort sinistere God. In deze bede spreken we uit dat we kwetsbaar zijn door strijd en verleidingen in ons leven en dat we Hem daarin nodig hebben. Tenslotte belijden we dat Hij alle macht heeft, hier in dit leven en straks tot in de eeuwigheid.

In de bede spreken we ook uit dat we kwetsbaar zijn door strijd en verleidingen in ons leven en dat we Hem daarin nodig hebben

Onze gebeden mogen een mooie balans hebben van aanbidding, God danken, vragen om vergeving, bidden voor anderen en tenslotte ook voor onszelf. Alleen dan is er een balans in ons gebed die recht doet aan de Heiligheid en Almacht van God die als een Vader in ons leven wil zijn. Te vaak grijpen we naar gebeden die eenzijdig zijn doordat we veel vragen, voor anderen en onszelf, zonder stil te staan bij Gods’ grote Naam. Denk eens hieraan: hoe bijzonder is het dat de God het universum gemaakt heeft, wil luisteren naar jouw gebeden, jouw hart wil leren kennen!

God danken, vragen om vergeving, bidden voor anderen en tenslotte ook voor onszelf

Alpha is een avontuur die langs wonderlijke wegen kan gaan. Door ons meer en meer te verbinden met God mogen we Hem gaan vertrouwen en ontdekken dat we Zijn geliefde kinderen zijn, kinderen van de grote Koning. Zijn Zoon, de Here Jezus, stierf aan het kruis, doordat Gods’ liefde maakte dat hij alles in het werk zette om de verstoorde relatie te herstellen. Met zo’n God is een avontuurlijk pad bewandelen een wonderlijke en zeer bijzondere ervaring!

Zijn Zoon, de Here Jezus, stierf aan het kruis, doordat Gods’ liefde maakte dat hij alles in het werk zette om de verstoorde relatie te herstellen