Hoe nu verder?!

We hebben de Alpha cursus afgerond en dat betekent dat hopelijk veel meer duidelijk is geworden over het geloof in God, Jezus en de Heilige Geest. We kijken terug op een mooie periode met mooie getuigenissen maar natuurlijk ook de gezellige maaltijden waarin we elkaar beter konden leren kennen. Maar hoe nu verder? Dit zal je jezelf best weleens kunnen afvragen…

We kijken terug op een mooie periode met mooie getuigenissen

We zijn begonnen met het kerkenrondje waaraan alle Alpha-deelnemers mogen meedoen. Welke kerk past het beste bij je? Dat is de reden dat vanuit de organisatie van Alpha Cursus Doetinchem dit wordt gedaan. In het inloggedeelte kun je een overzicht vinden van de kerken die worden meegenomen tijdens het kerkenrondje. Wij hopen dat je je levensweg samen kunt / gaat bewandelen met God. Je staat er niet alleen voor!

De kerk

Afgelopen donderdag hebben we naast ‘hoe kan ik het kwade weerstaan’ een ander onderwerp ernaast besproken. Arjen heeft hierover gesproken. Dit Alpha-seizoen is straks klaar en wat gaat er dan gebeuren? Na een hopelijk leerzame en vruchtbare periode is het aan jezelf om de volgende stap te zetten. Dit kan door een passende kerk te zoeken, maar wat is dit eigenlijk?! De kerk wordt ook wel het huis van God genoemd. Mensen gaan hier naartoe om gezamenlijk God te aanbidden en te prijzen. Er zijn heel veel verschillende soorten kerken. Misschien ken je de ‘kerk met het orgel’ en de wat rustigere sferen wel, maar er zijn zéker ook kerken die het anders aanpakken…

De kerk wordt ook wel het huis van God genoemd. Mensen gaan hier naartoe om gezamenlijk God te aanbidden en te prijzen

De éne kerk zingt psalmen, de ander aanbiddings en / of worship-muziek. Vooral de aanbiddings en worshipmuziek gaat wat vlotter en veel jonge mensen komen hier op af. Misschien kun je het ook wel de ‘moderne kerk’ noemen. In de kerk kun je je ook laten dopen. Hiermee zeg je als volwassene dat je je oude leven achterlaat en een nieuw Christelijk leven begint. Natuurlijk is dopen niet verplicht! Als je lid bent van een kerk ga je meestal elke zondagmorgen naar een kerkdienst. Daarnaast hebben ze ook veel activiteiten die je samen ‘als kerk’ kunt doen. Een goed voorbeeld is een kerkkring. Als je je bij een kerkkring aansluit ga je elke week of om de week gesprekken met elkaar aan die over persoonlijke dingen en geloof gaan.

In de kerk kun je je ook laten dopen. Hiermee zeg je als volwassene dat je je oude leven achterlaat en een nieuw Christelijk leven begint. Natuurlijk is dopen niet verplicht!

Hoe kan ik het kwade weerstaan?

Dit is misschien wel het moeilijkste onderwerp van de hele Alphacursus. Hoe kun je het kwade weerstaan? God is liefde en hij is je gids. Helaas is er ook een tegenpool en dat is Satan. Ook wel de duivel genoemd. De duivel probeert om alles van God kapot te maken, dus ook ons. Dit klinkt misschien erg heftig, maar hoe kan Satan God anders pijn doen door zijn grootste liefde te raken… De mens! Hij probeert ons op verschillende manieren te pakken te krijgen. Hoe kun je je wapenen tegen Satan?!

De duivel probeert om alles van God kapot te maken, dus ook ons

Laat het kwade niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede! We geloven / ervaren in een duivel omdat de bijbel erover spreekt maar we ervaren hem elke dag om ons heen. We moeten waakzaam zijn, maar hoe doen we dat? Een paar voorbeelden: hij verblindt mensen met valse hoop, hij zaait twijfel en hij praat je extra schuldgevoel aan. Hoe mooi is het voor de duivel dat je twijfels krijgt over je komende promotie waarin je niet zeker weet of je die nieuwe functie wel aankunt?

We moeten waakzaam zijn, maar hoe doen we dat?

Alpha-weekend – de Heilige Geest

In het weekend van 18 en 19 juni zijn we naar de Marke in Hengelo (gld) geweest om het thema ‘de Heilige Geest’ te behandelen. We hebben geluisterd naar een inleiding, want wie of wat is die Heilige Geest eigenlijk?! Het voorbeeld is een glas water. Een leeg glas is leeg… Er zit niets in! Een gevuld glas is vol, dat betekent dat het inhoud heeft. De Heilige Geest vult mensen met de aanwezigheid van God. Zeg maar de ‘verbinding’ met boven! Alleen met de Heilige Geest in je kan God een gids voor je zijn en zijn plannen met jou verwezenlijken.

Een leeg glas is leeg… Er zit niets in! Een gevuld glas is vol, dat betekent dat het inhoud heeft

Hoever staan we erin en wat zijn onze verwachtingen van de Heilige Geest? Kun jij de Heilige Geest in je hart toelaten? Ben jij bereid om je leven aan God te geven? Tijdens toespraken, zingen maar ook de wandeling en misschien zelfs wel bij de rondleiding over de boerderij konden we voor onszelf nadenken en misschien al wel de keuze maken! Ben jij er klaar voor? Natuurlijk staat de deur altijd bij God open als je nog langer de tijd nodig hebt. Je hele leven kun je je bij HEM aansluiten. Misschien is de vraag ‘wat doet Christen worden met je?’ en daar ga ik je nu wat over uitleggen.

Je hele leven kun je je bij HEM aansluiten

Hoe leidt God ons?

Op donderdag 9 juni sprak Elsbeth voor de Alpha-groep. Zij vertelde hoe God haar leven leidt en waar ze nu staat. Heel duidelijk is dat God niet beter wil worden van jouw geloof en praktiseren naar hem. Elsbeth noemde een voorbeeld: Stel je eens voor dat je wordt aangereden… Iemand komt op tijd en daardoor wordt jouw leven gered. Hoe kun je die persoon belonen? Je denkt waarschijnlijk aan iets groots want door deze persoon leef je nog! God verwacht niet dat je hem bedankt maar het is altijd goed om het vanuit je hart te doen met gebed. Hiermee eer je God en bedenk dat je tijdens je gebed niet alleen kunt vragen, maar ook dankbaar mag zijn.

Heel duidelijk is dat God niet beter wil worden van jouw geloof en praktiseren naar hem

Hoe kun je geloven?

Vanavond stonden we stil bij de vraag ‘Hoe kun je geloven?’. Om te proberen die vraag te beantwoorden, proberen we eerst een beter beeld te krijgen bij wat een christen is. In de naam ‘christen’ zit al iets van de betekenis verscholen: het is iemand die Jezus Christus volgt. Eigenlijk is het net zoiets als het volgen van een goeroe of bekend persoon. Je wilt weten wat diegene doet en zegt en je ziet hem/haar als voorbeeld. Misschien wil je zelfs wel bepaalde gedragingen van diegene overnemen. Bij christenen is het eigenlijk net zo. Ze volgen Jezus en willen ontdekken wat hij heeft gedaan en gezegd. Ze willen op hem lijken.

In de naam ‘christen’ zit al iets van de betekenis verscholen: het is iemand die Jezus Christus volgt

Wat zegt de bijbel over geloven? In de bijbel staat veel geschreven over wat geloof betekent. In Johannes 1:12 staat bijvoorbeeld dat wanneer je in Jezus gelooft, je een kind van God wordt: “Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.” In 1 Johannes 5:13 staat dat je eeuwig leven krijgt als je gelooft: “Dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.”

In de bijbel staat veel geschreven over wat geloof betekent

Bidden, waarom en hoe?

In ons dagelijks bestaan communiceren wij met vele organisaties en personen. Als we iets met de overheid moeten bespreken, bijvoorbeeld een ambtenaar, nemen we een afstandelijke en formele houding aan. We wisselen de hoogstnodige informatie uit zonder te streven naar een persoonlijk contact. Als we communiceren met collega’s delen we ook voornamelijk werkinhoudelijke informatie, hoewel er al meer ruimte is voor persoonlijke gesprekken. Onze gesprekken met vrienden en familie wordt qua inhoud en betrokkenheid al veel persoonlijker. Met onze partner en kinderen kunnen we nog veel meer van onszelf delen, ook onze kwetsbaarheid.

Onze gesprekken met vrienden en familie wordt qua inhoud en betrokkenheid al veel persoonlijker

Wat is bidden? Bidden is de ontmoeting, het gesprek zoeken en voeren met de Schepper van de Hemel en de Aarde, de Schepper die jou als persoon ziet en je graag ontmoet. Deze grote, almachtige God is namelijk niet een godheid die afstand van je neemt, maar juist jou beter kent dan wie dan ook, graag wil horen wat je bezig houdt, graag ontvangt wat je aan Hem wilt geven of vragen en je oneindig lief heeft.

Deze grote, almachtige God is namelijk niet een godheid die afstand van je neemt

Waarom stierf Jezus?

Jezus is aan het kruis gestorven, zoals je in het vorig blogbericht hebt kunnen lezen. Maar wat is eigenlijk de échte reden? Waarom is hij gestorven? Hij is verraden, sommige mensen hadden een hekel aan hem omdat hij beweerde ‘de zoon van een God’ te zijn en Jezus het liefst iedereen wilde laten zien hoe men een goed Christelijk leven kon hebben. Jezus vergaf en genas mensen, hij bevrijdde mensen, bijvoorbeeld van bezetenheid. Tóch moest hij van de kaart geveegd worden… De Heere Jezus werd veroordeeld en aan het kruis stierf hij een paar dagen later. Hij wist zelf al dat dit zou gebeuren! Stel je voor, je weet dat je over een tijdje zal worden veroordeeld voor al je goede daden die je in je leven doet. Het zal pijnlijk zijn, je zult worden gemarteld en velen om je heen zullen je verafschuwen op een manier die je hart zal breken. Er blijft niets meer van je over… Jezus heeft alle zonden meegemaakt!

Jezus vergaf en genas mensen, hij bevrijdde mensen, bijvoorbeeld van bezetenheid

Wie is Jezus?

Afgelopen donderdagavond hebben we ons eerste gespreksonderwerp behandeld, namelijk ‘Wie is Jezus?‘ Ook stelden we onszelf de vraag ‘Wat zou je Jezus willen vragen als hij aan de eettafel zit tijdens de Alpha cursus?‘ Dat was voor velen een best lastige vraag. In ons gespreksgroepje mochten we slechts één vraag bedenken. Wát ga je dan aan Jezus vragen? Er kwamen persoonlijke maar ook algemene vragen.

Wat zou jij aan Jezus vragen?

Historische geschriften over Jezus

Foppe nam ons deze avond mee in de geschiedenis, om te ontdekken wat er door de eeuwen heen over Jezus geschreven en gezegd is. Zowel christelijke als niet-christelijke bronnen bevatten aanwijzingen dat Jezus heeft geleefd. Een daarvan is de bekende geschiedschrijver Josephus Flavius, die in het jaar 37 geboren is. Hij schreef:

“Nu was er ongeveer in die tijd een wijze man, Jezus. Als we hem tenminste een man kunnen
noemen, want hij verrichte wonderen – hij was een leraar van wie de mensen met vreugde de
waarheid aannamen. Hij trok vele Joden aan en ook velen van de heidenen.”

Alpha gaat weer van start!

Op 7 april begint een nieuwe Alpha cursus in Doetinchem! Nadat we de cursus van januari vanwege corona moesten uitstellen, kunnen we nu eindelijk weer op locatie in Doetinchem samenkomen. We kunnen niet wachten om je te ontmoeten.

Aanmelden voor Alpha

Onze koks, sprekers en andere vrijwilligers zijn alvast druk bezig met de voorbereidingen van Alpha 2022. Zien we jou op 7 april tijdens onze introductie-avond?

Welkom op Alpha!

Wil je iemand uitnodigen voor de Alphacursus? Download hier de flyer.