Hoe kun je geloven?

Vanavond stonden we stil bij de vraag ‘Hoe kun je geloven?’. Om te proberen die vraag te beantwoorden, proberen we eerst een beter beeld te krijgen bij wat een christen is. In de naam ‘christen’ zit al iets van de betekenis verscholen: het is iemand die Jezus Christus volgt. Eigenlijk is het net zoiets als het volgen van een goeroe of bekend persoon. Je wilt weten wat diegene doet en zegt en je ziet hem/haar als voorbeeld. Misschien wil je zelfs wel bepaalde gedragingen van diegene overnemen. Bij christenen is het eigenlijk net zo. Ze volgen Jezus en willen ontdekken wat hij heeft gedaan en gezegd. Ze willen op hem lijken.

In de naam ‘christen’ zit al iets van de betekenis verscholen: het is iemand die Jezus Christus volgt

Wat zegt de bijbel over geloven? In de bijbel staat veel geschreven over wat geloof betekent. In Johannes 1:12 staat bijvoorbeeld dat wanneer je in Jezus gelooft, je een kind van God wordt: “Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.” In 1 Johannes 5:13 staat dat je eeuwig leven krijgt als je gelooft: “Dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.”

In de bijbel staat veel geschreven over wat geloof betekent

Liefdesrelatie

Het leven als christen of “gelovige” kun je ook vergelijken met een liefdesrelatie. Soms is het liefde op het eerste gezicht en verandert je leven van de ene op de andere dag. En soms is het een proces, waarbij je langzaam van iemand begint te houden. Bij geloven werkt het ook een beetje zo: sommige mensen komen op een specifiek moment tot geloof en bij anderen duurt het maanden of jaren, zonder dat zij een specifiek moment kunnen aanwijzen. Wanneer je een relatie met je geliefde krijgt, begin je elkaar steeds beter te leren kennen. Bij geloven is het meestal zo dat wanneer je geïnteresseerd raakt in het geloof, wil je steeds meer erover ontdekken. Je wilt meer leren over wie Jezus is.

Soms is het liefde op het eerste gezicht en verandert je leven van de ene op de andere dag. En soms is het een proces, waarbij je langzaam van iemand begint te houden

Als alles goed gaat, leidt een relatie soms tot het besluit om met elkaar te trouwen. Dat kun je vergelijken met het moment waarop je tot geloof komt. Je besluit dat je je leven met Jezus wilt delen.

Geloven in Jezus

De Bijbel zegt verschillende dingen over geloven in Jezus: “Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.” (Johannes 1:12) “Dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.” (1 Johannes 5:13) Je wordt een kind van God als je gelooft en je krijgt eeuwig leven. Hoe weet je het zeker?

Als je gelooft heb je een vaste basis door drie verschillende dingen:

  1. De beloften in het Woord van God (de Bijbel)
  2. Het werk van zijn zoon Jezus aan het kruis
  3. Wat de Heilige Geest spreekt tot je hart

Als je gelooft heb je een vaste basis

Beloften van God

De Bijbel heet ook wel het Woord van God. Christenen geloven dat God de Bijbel gegeven heeft om tot mensen te spreken. Er staan ook allerlei beloftes in over het leven met God. Je kunt het vergelijken met een trouwboekje. Het is een boek(je) met feiten waar je altijd op terug kunt vallen. Gelovige mensen gebruiken de Bijbel als een soort leidraad voor hun leven. In de Bijbel staan richtlijnen voor hoe je kunt leven als christen. Het geeft je zekerheid over je verleden, heden en toekomst:

Verleden:
Je zonden zijn vergeven. “Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. (Psalm 103:12)

Heden:
Jezus is altijd bij je. “…En vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.” (Matteüs 28:20)

Toekomst: Je hebt eeuwig leven.“Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

Het werk van Jezus aan het kruis

Het werk van Jezus kun je vergelijken met de trouwdatum. Voor stellen is hun trouwdatum een belangrijke mijlpaal: de dag dat ze elkaar trouw beloofden. Voor gelovige mensen zijn de dood en opstanding van Jezus zo’n belangrijke mijlpaal. Dat is de basis van hun geloof, iets waar ze altijd op terug kunnen grijpen. “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen 6:23)

Voor stellen is hun trouwdatum een belangrijke mijlpaal: de dag dat ze elkaar trouw beloofden. Voor gelovige mensen zijn de dood en opstanding van Jezus zo’n belangrijke mijlpaal

Wat de Heilige Geest spreekt tot ons hart

Christenen geloven dat wanneer je tot geloof komt, de Heilige Geest in je komt. Toen Jezus na zijn sterven en opstanding weer terugging naar de hemel (Hemelvaart), beloofde hij dat hij zijn geest zou sturen naar de gelovigen op aarde. Christenen geloven dat de Heilige Geest in hen is. Je bent als het ware één met Jezus geworden. Door de Heilige Geest leer je Jezus steeds beter kennen en kun je met hem “praten”. Het is net als wanneer je je partner steeds beter leert kennen, door meer tijd met hem/haar door te brengen. “U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u.” (Romeinen 8:9)

Door de Heilige Geest leer je Jezus steeds beter kennen en kun je met hem “praten”.

De Heilige Geest gaat ook met je aan de slag! Hij verandert je van binnenuit. Je karakter gaat steeds meer op Jezus lijken, de relaties met mensen om je heen veranderen. Je krijgt liefde voor God en bewogenheid voor de mensen om je heen. Bovendien voel en weet je dat je een kind van God bent en weet je dat Hij van je houdt.

Je karakter gaat steeds meer op Jezus lijken, de relaties met mensen om je heen veranderen. Je krijgt liefde voor God en bewogenheid voor de mensen om je heen.

Sprong in het diepe

Er is geen formule om te gaan geloven. Uiteindelijk is het een keuze. Het gaat verder dan je verstand, het is een sprong in het diepe. Je begint met een stap in het diepe en daarna kan je geloof verder gaan groeien. Je zult merken dat je steeds meer op Jezus gaat vertrouwen. Het verhaal van de koorddanser Blondin laat dat mooi zien:

Wil jij een stap in geloof zetten?

Heb jij het verlangen om te gaan geloven? Wil je de keuze maken om met Jezus te leven? Dan kun je onderstaand gebed uitspreken:

Heer Jezus Christus,
Ik heb spijt van alles wat ik verkeerd heb gedaan. Wilt u me alstublieft vergeven. Ik keer me nu af van alles waarvan ik weet dat het verkeerd is. Dank u dat u voor mij bent gestorven aan het kruis, zodat ik vergeving kan ontvangen en bevrijd kan worden. Dank u dat u mij vergeving en uw geest wilt geven. Ik neem dat geschenk aan. Wilt u alstublieft in mijn leven komen met uw Heilige Geest en voor altijd bij me blijven. Dank u, Jezus. Amen

Heb jij het verlangen om te gaan geloven?

Comments are closed.