Meteen naar de inhoud

Wie is Jezus?

Afgelopen donderdagavond hebben we ons eerste gespreksonderwerp behandeld, namelijk ‘Wie is Jezus?‘ Ook stelden we onszelf de vraag ‘Wat zou je Jezus willen vragen als hij aan de eettafel zit tijdens de Alpha cursus?‘ Dat was voor velen een best lastige vraag. In ons gespreksgroepje mochten we slechts één vraag bedenken. Wát ga je dan aan Jezus vragen? Er kwamen persoonlijke maar ook algemene vragen.

Wat zou jij aan Jezus vragen?

Historische geschriften over Jezus

Foppe nam ons deze avond mee in de geschiedenis, om te ontdekken wat er door de eeuwen heen over Jezus geschreven en gezegd is. Zowel christelijke als niet-christelijke bronnen bevatten aanwijzingen dat Jezus heeft geleefd. Een daarvan is de bekende geschiedschrijver Josephus Flavius, die in het jaar 37 geboren is. Hij schreef:

“Nu was er ongeveer in die tijd een wijze man, Jezus. Als we hem tenminste een man kunnen
noemen, want hij verrichte wonderen – hij was een leraar van wie de mensen met vreugde de
waarheid aannamen. Hij trok vele Joden aan en ook velen van de heidenen.”

De meest bekende bron die vertelt over Jezus is de Bijbel. Maar hoe kunnen we weten dat de oorspronkelijke tekst van de Bijbel door de eeuwen heen niet is veranderd? Professor F.F. Bruce laat met een tekstkritische benadering zien hoe goed de handschriften van het Nieuwe Testament zijn overgeleverd, in vergelijking met andere historische werken. Van veel historische bronnen, zoals Caesars Gallische Oorlog en de Romeinse Geschiedenis van Livius, zijn veel minder handschriften gevonden met veel langere tijdsafstanden.

Wat zei Jezus over zichzelf?

Volgens de wetenschap is het dus aannemelijk dat Jezus heeft bestaan. Maar wie was/is hij? Om daarachter te komen, kijken we naar wat Jezus over zichzelf zei. Tweeduizend jaar geleden leefde hij op aarde. Hij was een écht mens met een lichaam, emoties en ervaringen. In zijn leven onderwees hij, zowel in groepen als individueel. Hij heeft mensen vergeven en genezen. Jezus claimde onder andere dat hij de messias (redder) was en dat hij één was met God.

Hij heeft mensen vergeven en genezen

Wat voor ondersteunend bewijs is er?

Om Jezus’ uitspraken op waarde te kunnen schatten, kijken we niet alleen naar wat hij heeft gezegd, maar ook naar wat hij heeft gedaan. Een bekend verhaal is bijvoorbeeld dat hij water veranderde in wijn of de lunch van één man vermenigvuldigde zodat er duizend mensen konden eten. Hij verrichtte de meest opmerkelijke genezingen en bevrijdde mensen van boze machten die hun leven hadden beheerst.

Een ander ondersteunend bewijs voor Jezus’ uitspraken, is dat het Oude Testamens (het “eerste deel” van de bijbel) allerlei voorspellingen over de toekomst bevat, die zijn uitgekomen toen Jezus kwam. In totaal wel driehonderd, bijvoorbeeld over de manier waarop hij zou sterven.

Naast alles wat er over Jezus geschreven is, zijn er vandaag de dag ook aanwijzingen van zijn bestaan. Miljoenen mensen (christenen) ervaren zijn aanwezigheid. Mensen uit alle mogelijke rassen, volken en continenten. En zij geloven niet zomaar iets: deze mensen zijn bereid om alles voor hem op te geven en om anderen te vertellen over zijn liefde. Een van die mensen was Martin Luther King. Hij vertelde vlak voor zijn dood over zijn geloof in Jezus:

Geloven met je hart

We kunnen allerlei studies doen over wie Jezus was en wat er over hem geschreven staat. Maar voor geloof heb je eigenlijk niet allerlei ‘poespas’ nodig. Geloof is een zaak van het hart. Miljoenen mensen over de hele wereld leven in liefde, inspiratie en genade. Tijdens dit Alpha-seizoen zullen we meer gaan ontdekken over wie Jezus is. En vergeet niet: alle vragen zijn welkom, want gekke vragen kennen we niet!

Geloof is een zaak van het hart